Teràpia Floral: concerta la teva visita

La teràpia floral és pura ENERGIA VIBRACIONAL que incorpores, que opera intel.ligentment en els quatre aspectes de 

l´èsser humà: el mental, l´emocional, el físic, l´espiritual".

Molt EFICAÇ en situacions desbordants i com a suport de la personalitat:

        

- En situació de shock actúa molt ràpidamet!!!!

 

- EMBARÀS: ajuda a l´adaptació i al gran treball que fa el cos.

  Aporta enteresa i energia en el PART, contra-resta les pors...

  I per al nounat: pel "trauma" del naixement, adaptació a la vida, còlics, dentició...

  I per al post-part: restaura la energia, recolza l´aspecte anímic.

  

- NENS: terrors nocturns, malsons, enuresi, TDH, rabietes, gelosia, adaptació  al canvi per l´inici en guarderia o escola...

 

- Ansietat. Angoixa. Estrès. Sobrecàrrega.

 

- Depressió. Canvis d´humor. Negativitat.

 

- Èpoques d´estudis, exàmens, entrevistes.

 

- Pors de tot tipus.

 

- Dol. 

 

- Prendre les flors de Bach com recolzament al TREBALL PERSONAL (quan volem afinar alguns aspectes de relació, concretar.)

 

NOTA ACLARATÒRIA: si t´estàs medicant no interfereix, al contrari, accelera la recuperació. No tè efectes secundaris, ni contraindicacions. No és un placeb (doncs actúa beneficiant a nens, animals i plantes, ...si fós placeb no els veuriem millorar!!).

 

      "El Dr.Bach dèia que el propòsit de les essències florals és armonitzar la personalitat amb els dictats de l´ànima".

 

SERVEIS:

Opció 1- Visita: inclou la xerrada i el preparat.

Opció 2- Únicament preparat: Si vols que et prepare una determinada fòrmula o quan reposem frasc de prèvia visita.

Opció 3- Visita, i preparat conjuntament al suport de l´astrologia.

 

 

 

MASSATGE Thai,  descarrega, revitalitza. 

 

Tambè presoteràpia: drenant, circulatori i defatigant de cames, antiestrès. 

 

Pregunta pel teu cas.

Regala un VAL

 

FLORS DE BACH

. tambè per ENCÀRREG, pots escollir només preparat o bè juntament

 amb assessorament psico-astrològic

 

 

Relaxació

Interiorització & SO

 

 

 

i en harmonia amb les fases llunars. 

 

 

 

 

 

 

Yoga & Benestar 

Primera sessió gratuïta