L´ASTROLOGIA DE LA PERSONA és molt pràctica i ens aporta un mapa-guía dels aspectes de la personalitat i del moment vital, ressituante en la realitat amb una visió més àmplia i objectiva. Aporta apertura i comprensió, mai és un condicionant per a res.

 

El sentit de la xerrada astrològica és prendre consciència, tenint la opció de fluir amb l´aprenentatge que ens ofereix el moment vital (sabrem si és bon momet per soltar, per emprendre coses, per fer introspecció...aporta convicció.

 

 

 

 

* Actualment per motius d´agenda només UTILITZAREM L´ASTROLOGIA VINCULADA A la consulta de FLORS DE BACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSATGE Thai,  descarrega, revitalitza. 

 

Tambè presoteràpia: drenant, circulatori i defatigant de cames, antiestrès. 

 

Pregunta pel teu cas.

Regala un VAL

 

FLORS DE BACH

. tambè per ENCÀRREG, pots escollir només preparat o bè juntament

 amb assessorament psico-astrològic

 

 

Relaxació

Interiorització & SO

 

 

 

i en harmonia amb les fases llunars. 

 

 

 

 

 

 

Yoga & Benestar 

Primera sessió gratuïta