Aquesta METODOLOGIA neix amb la motivació D´ARRIBAR A LES NECESSITATS DELS NOSTRES TEMPS, a TOTHOM, AMB L´OBJECTIU DE PROMOURE BENESTAR. 

YOGA és una ciència pràctica i precisa. Adaptable a tothom. Metodologia concebuda per induir salut física i equilibri mental i emocional, condicions indispensables per al creixement personal, CAMÍ AL BENESTAR

  

viuyoga
viuyoga

La metodologia aplicada està basada en:

 

Tècniques respiratòries d´alliberació de tensions psico-físiques. SHUNYA, al principi de la sessió promou la CAPACITAT DE SOLTAR. 

 

Shat-Karmes: exercicis de purificació.

 

Karanes, vinyasa, moviments de consciència corporal: exercicis dinàmics i micro-moviments preparatoris que promouen el despertar de la consciència. Exercicis que obren la porta a canvis profunds alliberant càrregues, recuperant la energia, fent-nos "SENTIR" des del moviment fàcil i natural, aportant CONNEXIÓ I PRESÈNCIA

 

Surya Namaskar. Contribueix a un major acúmul d´Energia Vital.

 

Asana: unifica "cos - respiració - ment" , mobilitza energíes bloquejades ja que ens imanta d´energies arquetípiques. En Asana ens convertim en un iman d´atracció d´aquestes energies de Voluntat -Sensibilitat i Intel.ligència-.

 

Pranayama, exercicis de control respiratori i potenciació de la ment.

 

Tècniques de RELAXACIÓ. Acompanyament amb TERÀPIA DEL SO.

Tècniques de concentració. MEDITACIÓ. Kriya Yoga.

La RELAXACIÓ&MEDITACIÓ promouen l´actualització de les qualitats inherents a
l´ésser humà i LA EXPANSIÓ DE LA CONSCIÈNCIA.

 

Aquesta metodologia permet SALVAR OBSTACLES emergents en el dia a dia, així la vivència obtinguda en la pràctica es converteix en un antídot de l´accelerat i desmesurat ritme de  la vida moderna, aportant serenitat, arribant a ser refugi i cultiu de força interna. Font de SALUT, CAMÍ AL BENESTAR.

  

"Atèn la necessitat del teu cos. Esccolta la seua veu, Aprèn el seu llenguatge. Et permetrà gestionar les tensions, no caure en l´automatisme. No et desanimes ni et conformes. Obtindràs eines per prendre les rendes, si et fas càrreg, si et compromets amb la pràctica. La Vida et retornarà al camí del BENESTAR". 

 

 

Un estimat mestre dèia:

"la ignorància és la major causa de sofriment. FER CONSCIENT disol la ignorància".

EN AQUESTA LÍNEA S´HA DEDICAT VIUYOGA AL SERVEI DE LES PERSONES, AMB LA VOLUNTAT DE SOLTAR-ACCEPTAR-FLUIR, camí al BENESTAR. Respectant en tot moment el camí que cadascú decideixi prendre.

 

          

 

 

MASSATGE Thai,  descarrega, revitalitza. 

 

Tambè presoteràpia: drenant, circulatori i defatigant de cames, antiestrès. 

 

Pregunta pel teu cas.

Regala un VAL

 

FLORS DE BACH

. tambè per ENCÀRREG, pots escollir només preparat o bè juntament

 amb assessorament psico-astrològic

 

 

Relaxació

Interiorització & SO

 

 

 

i en harmonia amb les fases llunars. 

 

 

 

 

 

 

Yoga & Benestar 

Primera sessió gratuïta